Blog

Zdrava i nezdrava lojalnost porodici

Šta znači lojalnost porodici? Lojalnost ili odanost porodici se odnosi na osećanje bliskosti, povezanosti, odgovornosti, zajedničkih obaveza koje postoje među članovima porodice. Lojalni članovi porodice

Ljutnja je čuvar naših granica

Mnogo je zabluda o tome da je ljutnja loša emocija, da je treba potiskivati, izbegavati, ili bar prikrivati, a nikako izražavati. Pogrešno je verovati da

Zadovoljstvo naspram sreće

Može se reći da je na našim prostorima traganje za srećom i postizanje stanja sreće skoro pa prešlo u opsednutost. Čini se da ljudi osećanje

Kako se nositi sa teškim članovima porodice?

Uspostavljanje željenog odnosa i dobre komunikacije sa teškim članovima porodice je veoma izazovno. Sa sobom nosi velika emotivna previranja, konstantna preispitivanja ispravnosti svojih postupaka, stavova

Da li živimo teror sreće?

Danas, sreća je na izuzetnoj ceni. Oduvek je to i bila, ali čini se da je u poslednje vreme postala standard po kojem se vrednuju