Individualno savetovanje

Individualno savetovanje je individualna diskusija između psihologa i klijenta u sigurnom, brižnom i poverljivom okruženju. Ova terapija razgovorom omogućava pojedincu da istraže svoja osećanja, uverenja i ponašanja, identifikuje aspekte svog života koje bi želeo da promeni, bolje razume sebe i druge, postavlja lične ciljeve i radi na željenim promenama.

Klijent i psiholog čine savez ili vezu koja omogućava poverenje i lični rast. Na taj način oni identifikuju stvari koje bi želeli da postignu zajedno. Psiholog pomaže klijentu da razvije različite strategije koje mu mogu pomoći u dostizanju ciljeva.

Svrha savetovanja je da se reše emocionalne poteškoće, da se čovek učini zdravijim, da se manje sukobljava iznutra i da ima jasnu viziju samog sebe.

Pojedinačne sesije savetovanja obično traju 60 minuta. Učestalost i trajanje sesije u velikoj meri zavisi od klijentovih potreba, ciljeva i napretka. Mnogi problemi se lako rešavaju, a drugi složeniji zahtevaju dugoročnu posvećenost pre nego što se postigne poboljšanje. Klijent može ugovoriti vreme za terapijske seanse koje najviše odgovara njegovom rasporedu.