Partnersko savetovanje

Ako vam je potrebna pomoć u vezi ili tražite uvid u vaše poteškoće, savetovanje parova vam može pomoći da obnovite temelje svoje veze. Partnersko savetovanje uključuje oba partnera u intimnoj vezi, koji formiraju terapijski odnos sa psihologom. Svi zajedno utvrđuju ciljeve savetovanja. Oba partnera imaju priliku da saopšte svoje stanovište, a psiholog pruža povratne informacije.

Savetovanjem se istražuju potrebe partnera, želje i očekivanja od veze uz pružanje podrške i savetovanje na koji način bi partneri mogli da pozitivno utiču na svoje ponašanje i samim tim da svoju vezu vrate na ispravan put. Savetovanjem možete steći razumevanje i empatiju prema onome kroz šta prolazi vaš partner.

Čak i najbolji odnosi mogu da se pomere sa staze. Nažalost, sukob i nerazumevanje mogu dovesti do komunikacijskih izazova, nagrizajući i najjače veze.

Ako ste na prekretnici, razdvajanje se može činiti jedinom opcijom. Međutim, traženje bračnog savetovanja može vam pomoći da pokupite delove i započnete ponovo.

Iako je možda teško, vaša veza vredi truda.