Kako se nositi sa teškim članovima porodice?

Uspostavljanje željenog odnosa i dobre komunikacije sa teškim članovima porodice je veoma izazovno. Sa sobom nosi velika emotivna previranja, konstantna preispitivanja ispravnosti svojih postupaka, stavova i želja. Teški ljudi mogu biti manipulativni, dominantni ili toksični. Svojim ponašanjem umeju da pritisnu naš okidač i jednostavno nas ”izlude”. U ovakvim situacijama se često osećamo bespomoćno, besno i očajno, jer su to, s jedne strane – članovi porodice, ljudi prema kojima gajimo ljubav i do čijeg nam je odnosa stalo, a druge strane – osobe koje remete kvalitet našeg svakodnevnog života.

Kao i u svakom drugom odnosu, ni ovde ne smemo izgubiti iz vida to da mi nemamo kontrolu nad ponašanjem druge osobe, ali da možemo uticati na svoju reakciju i promeniti je.

Evo nekoliko stvari koje možete primeniti ukoliko imate teške članove u porodici i u dilemi ste kako da se postavite u odnosu sa njima:

Postavite granice.

Zdave granice su čuvari našeg mentalnog zdravlja. Važno je da unapred odredite koje stvari nećete tolerisati i šta ćete učiniti ako neki član porodice pređe granicu. Ostanite dosledni svojim granicama, budite direktni, smireni i uporni u njihovom održavanju.

Nemojte im ugađati.

Kada imate posla sa teškim članovima porodice, veoma je primamljivo upustiti se u ugađanje njihovim željama, posebno da biste sačuvali mir. Ostanite verni sebi i svojim potrebama, bez obzira koliko to može proizvesti tešku situaciju.

Ljudi su ono što jesu, ne pokušavajte da ih “popravite”.

Postoji priča o škorpiji i žabi, u kojoj škorpija traži od žabe da je prenese na leđima preko reke. Žaba u početku odbija, ali je škorpija uverava da je neće ubosti, pa žaba pristaje. Na pola reke škorpija ubode žabu, i dok se obe dave, žaba pita: „Zašto si to uradila? Sada ćemo obe umreti.”

„Ja sam škorpija. To je moja priroda.“, odgovara škorpija.

Pouka priče je da ne možete očekivati da se neko sa npr.narcističkim poremećajem ličnosti ophodi sa empatijom i ljubaznošću. Ne možete očekivati da škorpion ne ubode, čak i ako pri tom sam sebe povredi.

Uz to, pritisak na drugu osobu uz zahtev da se promeni rezultiraće samo kontranapadom te osobe.

Način na koji se vaši članovi porodice ponašaju nema veze sa vama.

Porodica je složen sistem kojem pripadate i teško je otgnuti se utisku da to kako se neko od članova ophodi prema vama, nema veze sa vama. Ipak, istina je na drugoj strani, ono što ljudi rade i govore odraz je njih samih i njihove prirode, a ne vas.

Nemojte upasti u zamku krivice.

Namerno izazivanje osećaja krivice kod drugog je oblik manipulacije koji ima za cilj da kontroliše drugu osobu. Teški članovi porodice umeju da nametnu krivicu za nešto što niste uradili prema njihovom očekivanju. Često njihove rečenice impliciraju da ste loša osoba ili da vam nije stalo do porodice, ako ne uradite nešto što oni traže.

Ne verujete u to. Takav oblik ponašanja je odraz njihove nemoći da uspostave kontrolu nad vama. U tom slučaju, u redu je da kažete da osećate da primenjuju emocionalnu manipulaciju i da vam je potrebno da poštuju vaše odluke.

Fokus na pozitivno.

Često nas negativne stvari zbog kojih nam neka osoba ne prija toliko preplave i zaslepe, da ne uviđamo sve drugo pozitivno u njoj. Fokus na osobine koje su dobre kod drugog člana porodice pomoćiće da se osećate lakše u njegovoj blizini.

Na kraju, dozvolite sebi da odete.

Suočavanje sa teškim članom porodice može biti izuzetno stresno i emocionalno teško podnošljivo. Ukoliko vas član porodice u velikoj meri verbalno zlostavlja ili maltretira, dozvolite sebi da odete.

Početna