Grupno savetovanje

Grupno savetovanje je savetovanje u kojem se više pojedinaca suočava sa istim ili sličnim problemima. Pojedinci u grupi deluju kao izvor uvida i podrške, istovremeno jačajući ideju da svaki pojedinac nije jedini koji ima ove probleme.

U grupnom savetovanju klijenti upoznaju druge ljude koji su prošli kroz slične događaje i koji su osećali iste stvari. Razgovarajući i učeći jedni od drugih, klijenti mogu steći bolje razumevanje sopstvenih problema, kao i pronaći strategije koje im pomažu.

Uz grupno savetovanje klijenti automatski dobijaju svoju mrežu za podršku. Članovi se međusobno slušaju i otvoreno izražavaju misli i osećanja o tome šta drugi članovi rade ili govore. Grupni forum omogućava različite načine interakcije, izražavanja i samoistraživanja koji mogu poboljšati iskustvo savetovanja.

Sadržaj grupnih sesija je apsolutno poverljiv; članovi se moraju obavezati na poverljivost: to jest mogu razgovarati o sopstvenom iskustvu sa kim se odluče, ali ne mogu identifikovati druge članove ili ono što govore van grupe.

Veoma je ohrabrujuće i humanizujuće saznati da i drugi imaju slične poteškoće, misli i osećanja. Na ovaj način, fokus se prebacuje sa toga da sebe smatramo neispravnima, na to da učimo da živimo svoj život što potpunije i bogatije.