Generacije koje odrastaju uz pametne telefone

Pametni telefoni su svima radikalno izmenili život. Neosporan je njihov pozitivan uticaj, ali kao i sve na ovom svetu, imaju i svoju lošu stranu koju ne smemo zanemariti. Naročit je njihov uticaj na tinejdžere, koji su generacija koja ne pamti vreme pre pojave interneta. Mnogobrojna istraživanja ukazuju na to da sve više mladih neumereno konzumira […]

Početna