Zašto je lenjost s pravom jedan od smrtnih grehova?

Frojd je govorio da je zdrav čovek onaj čovek koji je sposoban da voli i radi. Dakle, ako nešto ne radite jer ste lenji, u opasnosti ste da se razbolite, mentalno, a možda i fizički. Osoba se smatra lenjom ako ima potencijala da izvrši neku aktivnost, ali to ne čini jer nije voljna da uloži […]

Početna