Zlatno dete – dve strane medalje

Svi smo bili u  prilici da čujemo za neko dete, da je on/ona dobro, savršeno, zlatno dete, ili smo to možda i sami bili. Dobra deca ne zadaju brige roditeljima, ne prave probleme ni u porodici ni u školi i odrasli obično pretpostavljaju da ako s tog aspekta sve ide dobro, da je i samom detetu dobro.

Gde je zamka?

Deca su promućurna i vrlo rano nauče koja ponašanja roditelji odobravaju, a koja ne. „Dobro dete“ je percipiralo da biti dobar znači biti uvek poslušan, ne suprostavljati se drugima, poštovati njihov sud, udovoljiti im, biti tih, vredan, uredan, dobar đak, itd… „Dobro dete“ je steklo uverenje da je ljubav roditelja uslovljena poštovanjem ovih pravila, te da bi zadržalo ljubav i naklonost roditelja, otcepljuje od sebe delove koji su“loši” i ne odgovaraju zahtevima roditelja.

Kada roditelj svoje dete smatra “dobrim detetom“, dete to naravno shvata kao pohvalu, ali i kao uspeh, kao cilj kojem treba stalno težiti. U tom momentu ono se zaista može osetiti fantastično, posebno, sigurno… Međutim, ova osećanja su vrlo zavodljiva. Dete obično nije svesno da plaća cenu kako bi održalo kontinuirano odobravanje roditelja. Ta cena je odricanje od jedinstvenog osećaja sopstva kako bi se udovoljilo i postalo dete, a potom i odrasla osoba koju roditelji obožavaju.
Kasnije je način na koji se „dobro dete“ odnosi prema ljudima u svom životu sličan načinu na koji se odnosi prema roditeljima. Ova osoba udovoljava drugima, ne ulazi u sukobe, preterano je poslušna, fleksibilna, i čini sve ne bi li ponovo dobila pohvalu, koja sada glasi on/ona je dobar čovek, kolega, prijatelj… Teži da zadovolji tudje želje i zahteve, a sve na uštrb svojih potreba. Svaka jedinka, sasvim sigurno, ima svoje težnje, a ova “dobra” jedinka ih zanemaruje, potiskuje, guši i samim tim beži od sebe. Plašeći se, da ako izrazi sebe može biti odbačena.

Ovo je put kojim se osoba sve više udaljava od svoje autentičnosti, svog ja. U odraslom dobu on često rezultira osećajem zarobljenosti, bespomoćnost i beznadežnost, a osoba ne može da dokuči odakle sve to dolazi.

Početna